Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Veřejná nástěnka
 (7)
Administrátor, 3. 9. 2022 8:00, zobrazeno 134 x

Vítejte na stránkách Okresního stavebního bytového družstva Poděbrady

Kdo jsme...

OSBD Poděbrady je stabilizovaným bytovým družstvem, které funguje již od r. 1973, s dostatečnou zkušeností a kapacitou pro provádění kvalitní, profesionální a produktivní správy bytového fondu pro všechny druhy právních subjektů v oblasti bydlení.

Provádíme správu tzv. „komplexního typu“, která zahrnuje celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze omezené provádění správy např. jen v oblasti zpracování a vedení účetnictví nebo jen v realizaci technické činnosti. Zároveň jsme ochotni a schopni zajišťovat z tohoto spektra jen některé zákazníkem vybrané činnosti. Poskytování našich služeb je založeno na individuálním přístupu ke klientovi.

V současné době dochází k reorganizaci webových stránek, postupně budou všechny informace a dokumenty systematicky zařazeny pod jednotlivé sekce hlavního menu. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Představenstvo OSBD Poděbrady

 

 

 

 

Administrátor, 22. 6. 2022 20:00, zobrazeno 118 x

Soustavu orgánů OSBD Poděbrady tvoří shromáždění delegátů, představenstvo, předseda a kontrolní komise. Rozsah činnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů družstva je upraven stanovami družstva, interními normami družstva a platnými právními předpisy. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky i jiných právních předpisů. Funkční období členů orgánů družstva činí pět let.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

Aktuální složení představenstva OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předsedkyně představenstva: Jabůrková Markéta, 289 31 Chleby
člen představenstva: Cába Pavel, 289 21 Kostomlaty nad Labem
člen představenstva: Ing. Mlázovský Zdeněk, 289 23 Milovice
člen představenstva:  Ing. Ondová Hana,  290 01 Pátek
člen představenstva: Slavíková Jaroslava, 290 01 Poděbrady
člen představenstva: Stehlík Jaroslav, 282 01 Český Brod

Kontrolní komise je nezávislým orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva.

Aktuální složení kontrolní komise OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předseda kontrolní komise: Ing. Götz Jan, 289 22 Lysá nad Labem
místopředsedkyně kontrolní komise:  Grundmanová Karla, 289 01 Činěves
člen kontrolní komise:  Pinkas Vladislav, 290 01 Poděbrady

K realizaci své činnosti je družstvo vybaveno nezbytným pracovním aparátem, který zajišťuje správu bytové, odborné, ekonomické a technické problematiky.

Aktuální obsazení pracovního aparátu:

Čapská Renáta - zástupkyně ředitele OSBD Poděbrady; mzdová a personální agenda; agenda převodů družstevních práv a povinností a převodů bytů do osobního vlastnictví; výkon správy v oblasti pronájmů; pokladní hotovostní operace; zpracování a vedení účetnictví v oblasti mezd, pronájmů a obchodního styku; bankovní transakce; zpracování smluvních dokumentů apod.

Jabůrková Markéta - předsedkyně představenstva, ekonom a hlavní účetní OSBD Poděbrady; výkon technické oblasti činnosti družstva ve spolupráci s představenstvem OSBD Poděbrady; kompletní agenda zpracování a vedení účetnictví OSBD Poděbrady, spravovaných bytových domů a společenství vlastníků jednotek; ekonomická oblast činnosti; obchodní a bankovní styk; legislativní oblast činnosti družstva; fondy oprav jednotlivých subjektů; pojištění majetku; zajištění smluvních dodávek služeb apod.

Sidibe Anna - sekretariát OSBD Poděbrady; evidence veškeré korespondence; výkon správy v oblasti předpisů a plateb, spojených s užíváním bytových a nebytových prostor; členská evidence; vymáhání pohledávek; pokladní hotovostní operace; zpracování a vedení účetnictví v oblasti předpisů a plateb, realizace vyúčtování služeb apod.

 

Administrátor, 3. 11. 2018 16:08, zobrazeno 1099 x

Vážení uživatelé,

v příloze naleznete dokument schválený po ukončení připomínkového řízení představenstvem OSBD Poděbrady, který se týká Zásad ochrany osobních údajů, které potřebujeme k dokonalému poskytování našich služeb ve vztahu k Vám.

Zároveň upozorňujeme, že v bytových domech o více než čtyřech jednotkách (i některých čtyřbytovkách s garážemi) zákony ČR ukládají přijmout vlastní stanovy Společenství vlastníků jednotek (SVJ), zvolit řídící orgány a zajistit notářský zápis do veřejného rejstříku.

Prosím tedy všechny, koho se tato informace týká, jejich společenství vlastníků (SVJ) není ještě zapsáno ve veřejném rejstříku, aby si pročetli návrh stanov SVJ a vyvinuli aktivitu ke splnění zákonných povinností.

OSBD je připraveno Vám při celé proceduře být k dispozici, proto kontaktujte prosím ředitele OSBD. Kontakty naleznete na těchto stránkách.

 

Představenstvo OSBD Poděbrady  

Administrátor, 27. 9. 2017 19:43, zobrazeno 1593 x

Máte problém s nalezením cesty k registraci? Pokud ano, vložte na příkazový řádek 

https://www.osbdpodebrady.cz/app/Register/register

a měli byste se dostat přesně tam, kam vás zavede klik na nabídku registrace umístěného na levé straně webové stránky hned pod bočním panelem s uvedenými kontakty.

Registrací na stránkách osbdpodebrady udělujete souhlas s evidencí a správou osobních dat, která uvádíte pro vaši jednoznačnou identifikaci a za jejich vložení jste plně odpovědni sami. Uvádějte pouze takové údaje (zejména pak kontakty), o kterých jste si jisti, že je nesdílíte s někým dalším. Např. neuvádějte e-mailové kontakty, které používáte v zaměstnání nebo služební telefonní čísla. Šíření informací služebními kanály, mají-li být chráněny jako Vaše osobní potom ani my nemůžeme ochránit, že se nedostanou do nesprávných rukou. 
S osobními daty je to asi takto:

a) Co nechcete, aby se vědělo, to nikomu nesdělujte.

b) Co spolehlivě sdělíte jenom nám, to zůstane mezi námi.

c) Co řeknete na veřejnosti, to zůstane veřejné

Po zaregistrování buďte trpěliví. Trvá i několik dní, než dojde ke ztotožnění s údaji, které jste zadali do systému evidence dat v minulosti.

Neshodují-li se přihlašovací údaje plně s těmi. která jste sdělili v minulosti, Vaše registrace se zneplatní.

Pokud Váš pokus o přihlášení neodešle na Vaši e-mailovou adresu výzvu k založení hesla (které se nám nezobrazí, ale je nezbytné pro následné přihlášení na stránky), znamená to, že je někde chyba v ukládaných datech o Vašem vztahu k družstvu. V takovém případě napište e-mail s popisem problému a budeme Vám nápomocni při odstranění nesrovnalostí. 

Pokud jste zaregistrováni, ale déle než rok jste se nepřihlásili, registrace zaniká a je potřeba nové zaregistrování.

Přejeme úspěch s přihlášením.

Administrátor, 23. 9. 2017 1:09, zobrazeno 1179 x

NEJBLIŽŠÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

OSBD PODĚBRADY

JE SVOLÁVÁNO NA POSLEDNÍ STŘEDU

V MĚSÍCI od 14:00

-------------------------------------------------------------------------------

Pravidelně bývá poslední středu v měsíci, není-li výjmečně stanoveno jinak.

Dle stanov družstva, musí být téma pro jednání známo alespoň týden předem, tedy nejpozději před předposlední středou v měsíci.

Dojdou-li podklady k jednání později, je nutné počítat s tím, že jednání o požadavku bude zařazeno na další jednání (většinou tedy za měsíc). 

Konkrétní datum jednání představenstva vám sdělí sekretariát družstva

 (7)