Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Veřejná nástěnka
 (9)
Administrátor, 22. 4. 2021 11:35, zobrazeno 569 x

Všem přejeme pevné zdraví a prosíme:

Různá nařízení zákonná či vládní můžeme chápat jako snahu, aby nemocných bylo co nejméně.

Můžeme si o tom myslet své, ale jedno zůstává stejně jasné:

 

DODRŽOVÁNÍ VZÁJEMNÉHO ODSTUPU

 

MINIMÁLNÍ TĚLESNÝ KONTAKT S DRUHÝMI

(NAPŘ. POTŘÁSÁNÍ RUKOU A POD.)

 

OMEZENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ NA NEZBYTNĚ NUTNOU MÍRU

 

CHRÁNÍ PŘEDEVŠÍM VAŠE ZDRAVÍ!

 

Proto prosím upřednostněte i nadále elektronický kontakt (telefon, e-mail, web) před osobními návštěvami v kancelářích či jinde. 

My se budeme i nadále snažit Vám ve vyřizování požadavků pomoci - BUDEME-LI I MY ZDRAVÍ.

Administrátor, 25. 10. 2020 20:04, zobrazeno 735 x

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 V SOUVISLOSTI S OCHRANOU PŘED NÁKAZOU COVID-19 A V SOULADU S OCHRANOU ZDRAVÍ 

UPRAVUJEME ZPŮSOB KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ, ČLENY I VŠEMI PARTNERY TAKTO:

z důvodů ochrany před šířením nemocí se 

ZAVEDENÝ PŘEPÁŽKOVÝ REŽIM PONECHÁ

V PROVOZU

Osobní návštěvy nutno realizovat pouze na základě

domluveného termínu předem

TELEFONICKY NEBO E-MAILEM:

325 630008, 325 630026, info@osbdpodebrady.cz

V havarijních případech tel.č. 731 118 971 - předseda představenstva

Prosíme všechny, koho se to může týkat:

UPŘEDNOSTŇUJTE ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI

 

 

Administrátor, 20. 12. 2019 15:59, zobrazeno 1604 x

Okresní stavební bytové družstvo PODĚBRADY, 290 01  Poděbrady, Poděbradská 169/VII 

IČ: 00228494; DIČ: CZ00228494;  č.ú:1417449/0300;  datová schránka: f756u4f

TEL: 325 630008; 325 630026; 731118971; e-mail: osbd167@email.czinfo@osbdpodebrady.cz;

_________________________________________________________________________________________________________________________

Přejeme všem dobré zdraví

 

z důvodů ochrany před šířením nemocí: 

ZAVEDEN PŘEPÁŽKOVÝ REŽIM

PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA vydalo z důvodů ochrany zdraví pracovníků i veřejnosti v jednacím bodu 5A20:3 toto usnesení

Usnesení:

Osobní jednání se stranami: v zasedací místnosti, nikoli v kancelářích. Návštěvy doporučuje PD telefonicky domluvit předem

TELEFONICKY NEBO E-MAILEM:

325 630008, 325 630026

info@osbdpodebrady.cz

V havarijních případech tel.č. 731 118 971 - předseda představenstva

Administrátor, 3. 11. 2018 16:08, zobrazeno 780 x

Vážení uživatelé,

v příloze naleznete dokument schválený po ukončení připomínkového řízení představenstvem OSBD Poděbrady, který se týká Zásad ochrany osobních údajů, které potřebujeme k dokonalému poskytování našich služeb ve vztahu k Vám.

Zároveň upozorňujeme, že v bytových domech o více než čtyřech jednotkách (i některých čtyřbytovkách s garážemi) zákony ČR ukládají přijmout vlastní stanovy Společenství vlastníků jednotek (SVJ), zvolit řídící orgány a zajistit notářský zápis do veřejného rejstříku.

Prosím tedy všechny, koho se tato informace týká, jejich společenství vlastníků (SVJ) není ještě zapsáno ve veřejném rejstříku, aby si pročetli návrh stanov SVJ a vyvinuli aktivitu ke splnění zákonných povinností.

OSBD je připraveno Vám při celé proceduře být k dispozici, proto kontaktujte prosím ředitele OSBD. Kontakty naleznete na těchto stránkách.

 

Představenstvo OSBD Poděbrady  

Administrátor, 27. 9. 2017 19:43, zobrazeno 1261 x

Máte problém s nalezením cesty k registraci? Pokud ano, vložte na příkazový řádek 

https://www.osbdpodebrady.cz/app/Register/register

a měli byste se dostat přesně tam, kam vás zavede klik na nabídku registrace umístěného na levé straně webové stránky hned pod bočním panelem s uvedenými kontakty.

Registrací na stránkách osbdpodebrady udělujete souhlas s evidencí a správou osobních dat, která uvádíte pro vaši jednoznačnou identifikaci a za jejich vložení jste plně odpovědni sami. Uvádějte pouze takové údaje (zejména pak kontakty), o kterých jste si jisti, že je nesdílíte s někým dalším. Např. neuvádějte e-mailové kontakty, které používáte v zaměstnání nebo služební telefonní čísla. Šíření informací služebními kanály, mají-li být chráněny jako Vaše osobní potom ani my nemůžeme ochránit, že se nedostanou do nesprávných rukou. 
S osobními daty je to asi takto:

a) Co nechcete, aby se vědělo, to nikomu nesdělujte.

b) Co spolehlivě sdělíte jenom nám, to zůstane mezi námi.

c) Co řeknete na veřejnosti, to zůstane veřejné

Po zaregistrování buďte trpěliví. Trvá i několik dní, než dojde ke ztotožnění s údaji, které jste zadali do systému evidence dat v minulosti.

Neshodují-li se přihlašovací údaje plně s těmi. která jste sdělili v minulosti, Vaše registrace se zneplatní.

Pokud Váš pokus o přihlášení neodešle na Vaši e-mailovou adresu výzvu k založení hesla (které se nám nezobrazí, ale je nezbytné pro následné přihlášení na stránky), znamená to, že je někde chyba v ukládaných datech o Vašem vztahu k družstvu. V takovém případě napište e-mail s popisem problému a budeme Vám nápomocni při odstranění nesrovnalostí. 

Pokud jste zaregistrováni, ale déle než rok jste se nepřihlásili, registrace zaniká a je potřeba nové zaregistrování.

Přejeme úspěch s přihlášením.

 (9)